Půjčka na směnku vždy s rozmyslem

Půjčka na směnku je okamžité poskytnutí peněz proti jasně specifikovanému závazku dlužníka zaplatit. Každá směnka musí mít ze zákona dané náležitosti, které pokud nejsou na směnce řádně uvedeny, dělají směnku neplatnou. Každá směnka a tedy i půjčka z ní vyplývající fakticky nahrazuje smlouvu o zapůjčení peněžních prostředků. Podepsáním směnky představuje souhlas s jejím zněním a přijmutí práv a povinností, které ze směnky a půjčení peněz vyplývají.

Jaké výhody má půjčka na směnku?

Výhodou směnky je okamžitá možnost disponovat peněžními prostředky. Žadatel totiž obvykle potřebuje peníze rychle a nejlépe hotově. K tomu je směnka také přímo určená. Peníze se vydávají okamžitě proti směnce. Samozřejmě je dlužník může okamžitě využívat dle libosti bez udávání důvodu poskytovateli. To činí ze směnky skvělou půjčku, která představuje rychlé a snadné získání peněz s přesně danými podmínkami splatnosti.

Půjčka na směnku? Buďte vždy pozorní
Montaplex / Pixabay

Směnka tedy představuje určitý platební nástroj. Jde o stav, kdy se směnečný dlužník svým podpisem zaváže směnečnému věřiteli, že k přesně vymezenému datu a místu zaplatí dlužnou částku navýšenou o úrok. Směnka je cenný papír. Takže je s ním možné obchodovat a nakládat s ním jako s penězi. Často se směnky prodávají před datem splatnosti pro získání hotovosti rychleji. Dlužník nemá šanci ovlivňovat to, komu bude směnka prodána. Ona má pouze povinnost v jasně stanoveném datu řádně svůj dluh zaplatit na daném místě.

Na co si dát pozor při půjčce na směnku?

Avšak důležité je sledovat směnku jako takovou. Pokud nemá zákonné náležitosti je prakticky neplatnou. Směnka musí obsahovat označení, že se jedná o směnku (doslovné označení v textu listiny), příkaz zaplatit danou finanční sumu (bez dalších podmínek), jméno a adresa toho, kdo má směnku zaplatit, informace o splatnosti, informace o místě zaplacení, jméno věřitele, tedy toho, jemuž má být zaplaceno, datum a místo vystavení směnky a podpis výstavce směnky.

Často se ještě připisuje částka, která je předmětem směnky slovy, aby se předcházelo dodatečnému možnému dopsání dalších číslic, které směnku logicky podstatně navýší bez vědomí dlužníka. Majitel směnky má právo vyžadovat peníze až v den splatnosti.

Není možné po směnečném dlužníkovi chtít peníze dříve, avšak není ani povinen přijímat platby před datem splatnosti. Vše záleží na vlastní dohodě obou stran. Zákon stanovuje tedy jak má obsahově směnka vypadat, avšak její forma již je volitelná. Často se objevují směnky na různých cárech papíru, pivních táccích či ubrouscích. Není to nic neobvyklého a zákon to neporušuje. Důležité jsou pouze náležitosti, které ze směnky dělají oficiální cenný papír. O tom, že půjčky na směnku jsou v dnešní době velmi oblíbené se můžete přesvědčit dnes a denně.

Pro koho je určena půjčka na směnku

Klientem půjčky na směnku jsou velmi často lidé, kteří mají záznam v registru dlužníků. Je to pochopitelné. Jedná se o osoby, které nemohou získat řádný úvěr v bance a tak zkouší jiné možnosti. A právě půjčka na směnku je velmi jasná a přehledná. Další klientelou jsou osoby, které nechtějí poskytovat informace o svém platu či další detailní data o sobě třetím osobám či finančním institucím. Každá směnka je silně individualistická a její vyhotovení prakticky originální.

Základní dělení směnek je na vlastní a cizí. Pokud osoba, která směnku vystaví, se zaváže směnku zaplatit, jedná se o směnku vlastní. Tato směnka vlastní musí obsahovat přesné znění „zaplatím“. Za cizí směnku se zavazuje zaplatit někdo jiný, než ten kdo ji vystavil. Zde se musí vyskytovat slovo „zaplaťte“.

Dále se směnky člení podle data splatnosti na:

  • fixní,
  • datosměnky,
  • vistasměnky
  • lhůtní vistasměnky.

Fixní představuje často název denní, tedy směnku na jasně definovaný den. Datosměnka má stanovenou určitou lhůtu, do které musí být směnka splacena. Vistasměnka, často známá jako směnka na viděnou, takže její splatnost je kdykoliv při předložení. No a lhůtní vistasměnka se stanovuje určitý den po předložení směnky. Pokud není na směnce uvedeno datum, předpokládá se, že je půjčka splatná na viděnou. Půjčky na směnku jsou samozřejmě dostupné ve všech větších městech a Brno jistě není vyjímkou.

V případě sporu je díky taxativně vymezenému pojmu v zákoně rozhodování velmi rychlé. Soud prakticky vždy vyhoví majiteli směnky a vymáhání je tak relativně velmi snadné. Dlužník by si tedy vždy měl velmi rozmyslet, že nebude platit, jelikož soud v tomto případě rozhodně neváhá. Okamžitě tak může nastoupit exekutor i se svými dalšími poplatky a režiemi, které danou půjčku na směnku značně prodraží.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.